Basala hygienrutiner inom vården

När det handlar om basala hygienrutiner inom vården, finns det flera som måste följas av själva personalen när de arbetar tillsammans med sina patienter, för att hålla en bra hygien och stoppa spridningen av bland annat olika bakterier.

Basala hygienrutiner inom vården

Det finns flera olika basala hygienrutiner inom vården som måste följas av personalen medan de går igenom sin vanliga arbetsdag och bland dem finns t.ex. följande:

Personalens arbetskläder

De arbetskläder som personalen använder sig utav måste enligt basala hygienrutiner inom vården, bytas dagligen eller oftare om de har blivit förorenade. Kläderna måste även ha korta ärmar och tvättas i minst 60 plusgrader. Personalen inom vården använder sig främst av engångsartiklar såsom en skyddsrock och plastförkläde när de arbetar med sina patienter.

Engångskläder används tack vare att det ofta kan finnas en risk att ens kläder kommer i kontakt eller blir stänkta med diverse kroppsvätskor eller biologiska material som kan sprida smitta. Men med engångsartiklar minskar man risken för spridning av smitta, med hela 20-100 gånger, som kan komma från tillfällen då man t.ex. ska byta inkontinenshjälpmedel, omlägga sår eller bädda en patients sängkläder.

Handhygien

När det gäller basala hygienrutiner inom vården för händerna, är det viktig att personalen använder sig utav ett desinfektionsmedel för att desinfektera sina händer och underarmar. Detta måste göras både före och efter en vårdare tar hand om en patient. Händerna måste även desinfekteras innan och efter man använt sig utav handskar som slängs direkt efter användning. Om ens händer har blivit smutsiga under arbete med sina patienter, ska man först tvätta sina händer med tvål och vatten och sedan torka dem väl innan man därefter gör en handdesinfektion.

Personalen använder sig utav handskar för att minska den mängd av olika mikroorganismer som kan nå ens händer vid t.ex. tillfällen då man ska byta inkontinenshjälpmedel, när man omlägger patienters sår och vid byte av en urinuppsamlingspåse. Handskar används vid risk att personalen kan komma i kontakt med t.ex. kroppsvätskor som t.ex. urin, kräkning och avföring, men de används även vid risk av kontakt med blod. Personalens handskar byts efter varje patient man tagit hand om, de är engångsartiklar och skall inte desinfekteras eller tvättas efter bruk.

Engångsartiklar såsom ett plastförkläde slängs efter varje användningstillfälle som de används, medan en skyddsrock byts varje dag och även när de kanske blir synligt förorenad eller våt.

Varje arbetare inom vårdens personal måste ta hand om sin egen respektive personlig basala hygienrutiner inom vården. Detta handlar ofta om bland annat:

Smycken – Personalen får inte använda några smycken såsom armband eller ringar under tiden de arbetar med sina patienter inom vården. Vissa örhängen är tillåtna däremot så länge de inte kommer in i ens arbetsfält.

Hår – Personalen inom vården måste vara försiktiga mitt sitt hår, detta gäller även skägg. Håret måste vara uppsatt under tiden då de arbetar så att de inte befinner sig i ens arbetsfält under tiden man arbetar med sina patienter inom vården. Personalen använder sig ofta utav en huvudduk som tvättas dagligen.

Basala hygienrutiner inom vården är effektiva och väsentliga för att det ska finnas en bra hygien mellan vårdare och vårdtagare.