Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner har en stor påverkan under våra liv.

I vår vardag använder man basala hygienrutiner för att förebygga olika infektioner som kan uppstå, detta är bland annat väldigt vanligt inom omvårdnad och vård. Det är en grundläggande rutin som hela personalen har i uppgift att lära sig och följa varje dag under jobbet.

Basala hygienrutiner förhindrar det flesta man kan bemöta under ens dag som kan påverkan ens hygien på ett dåligt sätt. De är även effektiva när det handlar om att förhindra smitta, speciellt inom vård och omvårdnad.

Basala hygienrutiner inom vården och omvårdnad

Hygien inom vården och omvårdnad är något som är viktigt och väsentligt för att patienter men även personalen ska må bra. Det är ett område som man måste vara extra försiktig inom och ha klart för sig vad man måste tänka på.

Basala hygienrutiner angående arbetskläder

För personalen finns det flera basala hygienrutiner som måste följas och en av dessa gäller bland annat de arbetskläder som de har på sig under tiden då de arbetar. Arbetskläderna som används inom vård och omvårdnad måste bytas dagligen, just därför används för det mesta engångskläder. De är kortärmade och kommer i form av ett plastförkläde eller en skyddsrock.

Plastförkläde eller skyddsrock – Dessa arbetskläder är effektiva när det handlar om att personalen ska skydda sig mot risken att de får en eventuell kontakt med olika kroppsvätskor eller andra biologiska material. Ett plastförkläde slängs direkt efter att man har använt den, det kan handla om flera gånger per dag, medan en skyddsrock används under hela dagen och slängs innan man går hem. Skyddsrocken kan däremot slängas oftare då det handlar om att den kanske blir våt eller förorenad på ett synligt sätt.

Arbetskläder kan bli förorenade vid tillfällen som t.ex. omläggning av sår hos en patient, när man ska byta inkontinenshjälpmedel och vid sängbäddning då olika partiklar kan hamna på arbetskläder vid t.ex. skakning av sängkläder. Dessa engångsarbetskläder är effektiva i att minska den risk som finns att sprida smitta och det handlar ofta om att minska den cirka 20-100 gånger. Detta är tack vare att de blir mindre smutsiga när det används enbart en gång.

Men förutom de engångskläder som används finns även andra arbetskläder, som kan användas fler gånger så länge de tvättas i minst 60 plusgrader.

Basala hygienrutiner angående handhygien

Handhygienen hos personalen inom vård och omvårdnad är viktig och man måste vara uppmärksam om just detta hela tiden. För att man ska säkra sin handhygien behöver personalen alltid desinfekteras med ett handdesinfektionsmedel som är alkoholbaserat. Man måste följa rutinen av att desinfektera sina händer, även när det gäller handskar både innan och efter en av flera olika vård- och undersökningssituation.

Basala hygienrutiner angående hår

När det gäller hår hos personalen, även skägg måste man vara försiktig och hålla det borta från att hänga eller falla ned. Detta är viktigt tack vare att hår ofta är en källa till indirekt kontaktsmitta. Man har i uppgift att fästa upp håret och ofta används en huvudduk av personalen. Men huvudduken som används ska regelbundet tvättas.

För att förebygga onödig smittning av t.ex. olika bakterier, används basala hygienrutiner i olika områden såsom inom vården.